Veikla

Aš, Kęstutis Lukoševičius, savo politinę veiklą grįsdamas atvirumo, skaidrumo ir atsakomybės principais, sieksiu šio tikslo:

Pasiekti, kad Panevėžys būtų prestižinis ir klestintis miestas, kuriame gera gyventi, dirbti ir pragyventi, kuriame palanki verslo ir veiklos aplinka, saugu, yra galimybė mokytis ir tobulėti.

 

Tai galima pasiekti:

 • tobulinant miesto valdymą, pagristą profesionalumu ir kompetencija;
 • naudojant šiuolaikines komunikacijos priemones ir įtraukiant Panevėžio gyventojus į miesto politinių, ekonominių, socialinių, kultūrinių ir kitų problemų svarstymą ir sprendimą;
 • skatinant verslą ir sudarant sąlygas sąžiningai ūkio subjektų konkurencijai, užtikrinant kokybiškas paslaugas miesto gyventojams;
 • sudarant prielaidas savivaldybei prisidėti prie daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo), siekiant sumažinti šildymo sąnaudas;
 • tęsiant mokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų modernizavimą, aktyviau panaudojant Europos Sąjungos paramą bei savivaldybės lėšas;
 • aktyviai panaudoti Europos Sąjungos paramą miesto infrastuktūros ir paveldo zonų sutvarkymui;
 • tobulinant socialinės paramos tvarką užtikrinant, kad visiems miesto gyventojams, kuriems to reikia, būtų prieinama socialinė parama ir socialinės paslaugos;
 • skatintinant moksleivių kūrybiškumą, asmenybės ugdymą, sudarant sąlygas vaikams po pamokų dalyvauti sportinėje, muzikinėje ar kitose lavinančiose veiklose;
 • siekiant maksimalaus moksleivių saugumo mokymo įstaigose, aktyvinant nepakantumą alkoholio, tabako bei narkotikų vartojimui;
 • skatinant miesto aukštąsias mokyklas rengti miesto ir regiono poreikius atitinkančius aukštos kvalifikacijos specialistus, siekiant paramos geriausiems studentams;
 • skatinant priemones gyventojų užimtumui didinti: smulkaus verslo kūrimą, kvalifikacijos tobulinimą, persikvalifikavimą, mokymosi visą gyvenimą galimybes;
 • motyvuojant gyventojus rūšiuoti atliekas, taip pat atsakingai elgtis su savo augintiniais laikantis gyvūnų laikymo tvarkos;
 • skatinant gyventojų aktyvumą kuriant saugią aplinką ir nesitaikstant su nusikalstamu ar asocialiu asmenų elgesiu kitų miesto gyventojų atžvilgiu.

 

2011-2015 m.

       Tarybos posėdis vykęs 2011-12-05, eilinį kartą parodė, kad nepriklausomi frakcijoms tarybos nariai turi ne tokias pat teises ir galimybes, kaip kiti tarybos nariai, priklausantys frakcijoms. Teisiniai dokumentai ir tarybos veiklos reglamentas riboja teisę būti išrinktam į komisijas, kitas sudaromas sprendimų ir valdymo struktūras. Todėl, 2011-12-15 įkurta Panevėžio miesto tarybos jungtinė frakcija "Už pažangų Panevėžį", kurios pirmininku esu išrinktas.

     Darbas Panevėžio miesto taryboje:

 • jungtinė frakcija "Už pažangų Panevėžį", pirmininkas;

 • tarybos kolegija;

 • peticijų komisija, narys;

 • švietimo, mokslo ir jaunimo reikalų komitetas, narys;

 • komisija tarybos veiklos reglamentui patikslinti, narys;

 • Panevėžio miesto savivaldybės tarybos komisija, įgaliota vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę, narys.

Savo politinę veiklą grįsdamas atvirumo, skaidrumo ir atsakomybės principais, sieksiu šių tikslų:

 • naudojant šiuolaikines komunikacijos priemones įtraukti Panevėžio gyventojus į miesto politinių, ekonominių, socialinių, kultūrinių ir kitų problemų svarstymą ir sprendimą;
 • sudaryti sąlygas sąžiningai ūkio subjektų konkurencijai, užtikrinant kokybiškas paslaugas miesto gyventojams;
 • sudaryti prielaidas savivaldybei prisidėti prie gyvenamųjų namų renovacijos, kad būtų mažinamos šildymo sąnaudos;
 • tęsiant mokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų modernizavimą, aktyviau panaudoti Europos Sąjungos paramą bei savivaldybės lėšas;
 • tobulinant socialinės paramos skyrimo tvarką užtikrinti, kad visiems gyventojams, kuriems to reikia, būtų prieinama socialinė parama ir socialinės paslaugos;
 • siekti maksimalaus moksleivių saugumo mokymo įstaigose, aktyvinant nepakantumą alkoholio, tabako bei narkotikų vartojimui;
 • skatinti moksleivių kūrybiškumą, asmenybės ugdymą, sudarant sąlygas vaikams po pamokų dalyvauti sportinėje, muzikinėje ar kitose lavinančiose veiklose;
 • skatinti miesto aukštąsias mokyklas rengti miesto ir regiono poreikius atitinkančius aukštos kvalifikacijos specialistus, siekti paramos geriausiems studentams;
 • skatinti priemones gyventojų užimtumui didinti: kvalifikacijos kėlimą, persikvalifikavimą, mokymosi visą gyvenimą galimybes;
 • motyvuoti gyventojus rūšiuoti atliekas, taip pat atsakingai elgtis su savo augintiniais laikantis gyvūnų laikymo tvarkos;
 • skatinti gyventojų aktyvumą kuriant saugią aplinką ir nesitaikstant su nusikalstamu ar asocialiu asmenų elgesiu kitų miesto gyventojų atžvilgiu.