Apie mane

BIOGRAFIJA

Kęstutis Lukoševičius

Gimiau 1963 m. gegužės 2 d. Panevėžio rajone Bernatonių kaime. 1981 m. baigiau Panevėžio 6-ąją vidurinę mokyklą, įstojau į Kauno politechnikos institutą (dabar - Kauno technologijos universitetas), kurį 1986 m. baigiau ir įgijau inžinieriaus mechaniko kvalifikaciją. 2005 m. Kauno technologijos universitete Informatikos fakultete įgijau informatikos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį.

Baigęs institutą, dirbau Panevėžio autokompresorių gamykloje konstruktoriumi.

Nuo 1987 m. dirbu pedagoginį, o nuo 1997 metų iki šiol - ir vadybinį darbą. 1987 m. pradėjau dirbti Kauno technologijos universiteto Panevėžio fakultete, iš pradžių dėstytoju asistentu, vėliau – lektoriumi. 1997–2003 m. dirbau vadovu draudimo paslaugų sektoriuje ir kitose įmonėse.

2004 – 2006 m. Kauno technologijos universiteto Panevėžio instituto Vadybos ir administravimo fakultete ėjau prodekano pareigas, 2006 – 2014 m. buvau Panevėžio kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto dekanas, nuo 2014 m. esu Panevėžio kolegijos praktinio mokymo centro vadovas.

Esu nepartinis, 2011 m. išrinktas Panevėžio miesto savivaldybės tarybos nariu, kaip nepriklausomas, savarankiškai išsikėlęs kandidatas. Esu AB „Panevėžio energija“ stebėtojų tarybos pirmininkas, UAB „Panevėžio autobusų parkas“ stebėtojų tarybos pirmininkas, VšĮ „Panevėžio miesto poliklinika“ stebėtojų tarybos narys.

Turiu ir visuomeninių pareigų: Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugijos narys, valdybos narys ir viceprezidentas, Panevėžio aukštosios mokyklos fondo valdybos narys.

Domiuosi šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis ir kompiuterinės grafikos taikymu projektavimui, pastatų energinio naudingumo sertifikavimu, pastatų energetika.

Asmeninį ir profesinį gyvenimą kuriu Panevėžyje. Esu vedęs, žmona Gita dirba administratore, dukra Rugilė ir sūnus Kipras – moksleiviai. Sūnus lanko Panevėžio muzikos mokyklą, smuiko specialybę, dukra baigė Panevėžio muzikos mokyklą, fortepiono ir smuiko specialybes.